Η GET υλοποιεί έργο για το Δήμο Ηρακλείου

Η GET υλοποιεί έργο για το Δήμο Ηρακλείου

Η GET ξεκινά την υλοποίηση του έργου “Δημιουργία εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)”  για τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών  μέσω της οποίας θα καταστούν...