ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – GIS

ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – GIS

Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας ακόμα φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγει διαχρονικά λύσεις της GET και συγκεκριμένα επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη και επέκταση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Υ.Γε.Π.) Η Υ.Γε.Π. παρέχει αυτό που εκτιμούμε ότι αποτελεί...