Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών για το Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών για το Δήμο Αγίας Παρασκευής

Η GET ξεκίνησε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Παρασκευής για την ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών. Στόχος του έργου είναι: η ανάπτυξη της υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου Αγίας Παρασκευής μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, διαχείρισης των...
Δημοσιοποιημένα στοιχεία επισκεψιμότητας Γεωπληροφοριακού Χάρτη ΡΑΕ

Δημοσιοποιημένα στοιχεία επισκεψιμότητας Γεωπληροφοριακού Χάρτη ΡΑΕ

Το εξαιρετικό έργο της ΡΑΕ αντικατοπτρίζεται στα προσφάτως δημοσιοποιημένα στοιχεία επισκεψιμότητας που μπορεί ο καθένας να δεί στην ιστοσελίδα της σχετικής εφαρμογής (www.rae.gr/geo/). Εκτιμούμε ότι τα δεδομένα αυτά είναι  αξιόπιστος τρόπος που τεκμηριώνει την...