Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και η εταιρία Geospatial Enabling Technologies (GET) σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα την παρουσίαση της εξέλιξης του ερευνητικού έργου «MARRE: Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του έργου, το οποίο διανύει το τρίτο έτος υλοποίησης, είναι η δημιουργία και θεμελίωση ενός ολοκληρωμένου και ανοιχτού κώδικα συστήματος παρακολούθησης των ελληνικών θαλασσών. Οι υπηρεσίες που τροφοδοτούν το σύστημα προέρχονται από συνδυαστικά τηλεπισκοπικά δεδομένα με δεδομένα πεδίου και θα καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος των σύγχρονων επιστημονικών ζητημάτων στους τομείς της οικολογίας, αλιείας και φυσικοχημικής παρακολούθησης των ελληνικών θαλασσών.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου,

10:00 π.μ. -13:30 μ.μ.

Join Zoom Meeting: https://aegean-gr.zoom.us/j/99724796449

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.