ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE. Ένας νέος Δήμος, ο Δήμος Αιγάλεω, είναι άλλος ένας...
ΝΕO ΕΡΓO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

ΝΕO ΕΡΓO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

H Περιφέρεια Κρήτης είναι ένας ακόμα φορέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος επιλέγει διαχρονικά λύσεις της GET και συγκεκριμένα επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη και επέκταση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Υ.Γε.Π.), μέσω κάθετων εφαρμογών όπως το GET AIR....
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η GET συμμετείχε, ως υπεργολάβος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ».  Αναλυτικότερα, η GET...
2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΧΑΝΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (MOBILE MAPPING)

2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΧΑΝΙΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (MOBILE MAPPING)

Τόσο ο Δήμος Χανίων, όσο και ο Δήμος Πειραιά με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επενδύουν στη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών αφενός εμπλουτίζοντας τα γεωχωρικά τους δεδομένα με...