Η GET ΤΟ 2022

Η GET ΤΟ 2022

Το 2022 ήταν ένα ακόμη σκαλί στην αναπτυξιακή μας πορεία. Η εξέλιξη καταδεικνύει ότι εφαρμόζουμε αποτελεσματική επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτόμο γνώση που αποκτάμε από την ερευνητική μας δραστηριότητα. Την αξιοποιούμε εμπορικά...