Τελικό συνέδριο του Life ASTI

Τελικό συνέδριο του Life ASTI

Καθώς το έργο LIFE ASTI οδεύει προς την ολοκλήρωσή τουσας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Τελικό Συνέδριο αυτού, το οποίο θα λάβει χώρα στις 19 Μαΐου 2022. Το Τελικό Συνέδριο του έργου LIFE ASTI θα επικεντρωθεί στα τελικά αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του έργου LIFE...