ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η GET συμμετέχει, ως υπεργολάβος, στην υλοποίηση του έργου «Διαλειτουργικό Γεωπληροφοριακό Σύστημα για τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από την Ένωση των εταιρειών «CONSORTIS...