Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας του έργου  SLIPO Scalable Linking & Integration of Big POI Data το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon2020, δημιουργήθηκε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ