Η GET χρηματοδοτείται για τηn υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης “Shallow Water Aquatic Monitoring using Acoustic Sensors and Satellite Images (AMOS)” στο πλαίσιο του προγράμματος “NEPTUNE: New Cross Sectoral Value Chains Creation across Europe Facilitated By Clusters for SMEs’ Innovation in Blue Growth” που έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Horizon 2020 (No. Of grant agreement: 691554), στο οποίο, από την Ελλάδα, συμμετέχει το Corallia.

Η πρόταση της GET υποβλήθηκε σε συνεργασία με την Γαλλική Εταιρία Semantic-TS. Αφορά την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (βαθυμετρία και κατηγοριοποίηση θαλασσίων οικοσυστημάτων πυθμένα, καταγραφή του αλιευτικού δυναμικού) των παράκτιων υδάτων. Το σύστημα θα βασίζεται στην τεχνολογία ακουστικής παρακολούθησης / καταγραφής της Semantic-TS που στα πλαίσια του έργου, θα προσαρμοστεί σε σύστημα drone, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων από τον αέρα. Τα δεδομένα θα ενσωματώνονται στην καινοτόμα πλατφόρμα διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων της GET όπου επιπρόσθετα θα διατίθενται και ανοικτά δορυφορικά δεδομένα Sentinel ή άλλα ελεύθερα δεδομένα παρακολούθησης της γης όπως τα δεδομένα του αποθετηρίου Copernicus.

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της GET σε θέματα ανοικτών δεδομένων και διάχυσης / προβολής χωρικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, η λύση τεχνολογικά θα βασιστεί στο open source λογισμικό GET SDI PORTAL. Η λύση θα δοκιμαστεί πιλοτικά τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Η GET είναι από το 2015 μέλος του si-Cluster, του ελληνικού δυναμικού και σταθερά αναπτυσσόμενου gold labeled cluster που δραστηριοποιείται στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις του για την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων στο χώρο των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

To NEPTUNE PROJECT έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 με τη συμφωνία επιχορήγησης  No. 691554