Η GET συμμετέχει στο πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» υποστηρίζοντας τη διδακτορική έρευνα της υποψήφιας Διδάκτωρ Γεωργία Μαυροκέφαλου για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Μελέτη σχετικά με τη σχέση ραδιενεργού ρύπανσης και δορυφορικών παρατηρήσεων παραμέτρων θαλάσσης και συγκριτικής ανάλυσης σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών» (Study on the relation of radioactive pollution and satellite observations of marine parameters and comparative analysis on a Geographic Information System). Η GET σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με επιβλέπουσα Ερευνήτρια την Δρα Ελένη Φλώρου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζει τη νέα ερευνήτρια Γεωργία Μαυροκέφαλου στο τετραετές αυτό ερευνητικό Διδακτορικό πρόγραμμα με βιομηχανικό προσανατολισμό.

Μέσω  του προγράμματος η νέα ερευνήτρια θα πραγματοποιήσει την έρευνά της σε ένα καινοτόμο ερευνητικό πεδίο, όπου τα αποτελέσματα της βρίσκουν άμεση εφαρμογή και δίνουν λύσεις σε βιομηχανικά προβλήματα, ενισχύοντας έτσι το τμήμα έρευνας μικρομεσαίων -και μη- επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ προωθείται η ανταγωνιστικότητά τους σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η GET υποστηρίζει τη διδακτορική έρευνα της Κας Μαυροκέφαλου που είναι σε θέση να φέρει εις πέρας  ερευνητικό πρόγραμμα άμεσου ενδιαφέροντός της  GET, Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική.

Το πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών  υλοποιείται με την ευγενική δωρεά και στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Πρόκειται για ένα θεσμό άκρως διαδεδομένο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, εξ’ αιτίας των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν έναντι των αμιγώς ακαδημαϊκών, όπως πρόσβαση σε βιομηχανικής κλίμακας εξοπλισμό και περιβάλλον αλλά και προοπτικές εργασίας μετέπειτα