Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε συνεργασία με τη Geospatial Enabling Technologies (GET) ανέπτυξε Σύστημα Χωρικών Ελέγχων Αιτήσεων (ΣΧΕΑ) χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ....
Δημιουργία Γεωπύλης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την παροχή συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

Δημιουργία Γεωπύλης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την παροχή συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Ειδική Γραμματεία Υδάτων Website: http://www.ypeka.gr/ Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε...
Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας

Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Εθνική Μετεωτολογική Υπηρεσία Website: http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) είναι ελληνική κρατική υπηρεσία που υπάγεται στις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και έχει σαν αποστολή...
Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογής διαχείρισης των μετρήσεων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογής διαχείρισης των μετρήσεων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Ειδική Γραμματεία Υδάτων Website: http://wfd.ypeka.gr/ Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε...
Geodata.gov.gr στο πλαίσιο του έργου PublicaMundi

Geodata.gov.gr στο πλαίσιο του έργου PublicaMundi

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: PublicaMundi website: http://publicamundi.eu/ Συντονιστής του έργου είναι το ΙΠΣΥ (Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι η εταιρεία Rasdaman (Γερμανία), GeoLabs (Γαλλία) και η GET...