Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Εθνική Μετεωτολογική Υπηρεσία

Website: http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) είναι ελληνική κρατική υπηρεσία που υπάγεται στις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και έχει σαν αποστολή τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη των μετεωρολογικών συνθηκών, δηλαδή του καιρού. Για το σκοπό αυτό διαθέτει ένα δίκτυο από ειδικούς μετεωρολογικούς σταθμούς από όπου συγκεντρώνει παρατηρήσεις.

Πολλές Ευρωπαϊκές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες και Ινστιτούτα, ακολουθώντας τη σύσταση του Παγκοσμίου Οργανισμού Μετεωρολογίας για τη δημιουργία χωρικών πλεγματικών μετεωρολογικών δεδομένων, εξέδωσαν εθνικούς μετεωρολογικούς άτλαντες. Στην Ελλάδα οι μόνοι μέχρι τώρα άτλαντες ήταν αυτός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών του 1935 και αυτός του έργου Geoclima (http://www.geoclima.eu). Η ΕΜΥ με σκοπό να καλύψει το κενό ανέπτυξε ψηφιακό κλιματικό άτλαντα που βασίζεται σε ομογενοποιημένες χρονοσειρές μέσης, μέγιστης και ελάχιστης μηνιαία θερμοκρασία, μηνιαίας αθροιστική βροχόπτωση και μέσης μηνιαίας διάρκεια ηλιοφάνειας. Οι κλιματικοί χάρτες δημιουργήθηκαν μέσω χωρικής ανάλυσης και χωρικής παρεμβολής των ομογενοποιημένων μετεωρολογικών δεδομένων. Για την παρεμβολή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος παρεμβολής MISH (Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized Data), η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά για μετεωρολογικές παραμέτρους. Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το οποίο είναι μέρος του Παγκοσμίου Συστήματος Παρατηρήσεων του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Η θερμοκρασία προέρχεται από 52 σταθμούς και η διάρκεια ηλιοφάνειας από 44 σταθμούς. Ο υετός προέρχεται από 157 σταθμούς εκ των οποίων οι 68 ανήκουν στο δίκτυο της ΕΜΥ και οι 89 ανήκουν στο δίκτυο της ΔΕΗ Α.Ε. Η διαδραστική εφαρμογή θέασης και διάθεσης των δεδομένων του Κλιματικού Άτλαντα έχει αναπτυχθεί από τη GET και βασίζεται στο GET SDI PORTAL. Η εφαρμογή, με ένα απλό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο, επιτρέπει την πλοήγηση στα κλιματικά δεδομένα, τόσο με τη μορφή δυναμικών χαρτών, όσο και με τη μορφή διαγραμμάτων, πινάκων ή αναφορών. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο: http://climatlas.hnms.gr/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • GET SDI Portal
  • PostgreSQL
  • Geoserver
  • Javascript

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;