Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για την ΕΨΑ Α.Ε.

Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για την ΕΨΑ Α.Ε.

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: ΕΨΑ Α.Ε. Website http://epsa.gr H «Εταιρεία Ψυγείων Αγιάς» ιδρύθηκε το έτος 1924 και έκτοτε παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής και εμφιάλωσης αναψυκτικών και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις με Βιολογικό...
Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για την ΟΠΑΠ Α.Ε

Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για την ΟΠΑΠ Α.Ε

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: ΟΠΑΠ Α.Ε. Website: http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/home Αν το 1958 είναι το έτος γέννησης του ΟΠΑΠ, το 1999 είναι το έτος αναγέννησης του, καθώς μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με το Ελληνικό Δημόσιο ως το μοναδικό μέτοχο και καταρτίζεται το...
Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για τον Όμιλο Κοπελούζου

Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για τον Όμιλο Κοπελούζου

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Όμιλος Κοπελούζου Website: http://www.copelouzos.gr/en Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ είναι ένας πλήρως ανεπτυγμένος επιχειρηματικός οργανισμός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε στρατηγικούς βιομηχανικούς και τεχνολογικούς τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το...
Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για την Breezer International Ltd

Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για την Breezer International Ltd

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Breezer International Ltd Η εταιρεία, που εδρεύει στη Γκάνα, είναι πάροχος καυσίμων στη Γκάνα έχοντας υπό την ευθύνη της ένα εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων στη, Accra. Έχοντας ανάγκη για εκσυγχρονισμό του τρόπου διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών σχετικά...