Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για την ΕΨΑ Α.Ε.

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: ΕΨΑ Α.Ε. Website http://epsa.gr

H «Εταιρεία Ψυγείων Αγιάς» ιδρύθηκε το έτος 1924 και έκτοτε παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής και εμφιάλωσης αναψυκτικών και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις με Βιολογικό καθαρισμός κι εκσυγχρονισμένη παραγωγική μονάδα. Διαθέτει ευρύ δίκτυο πώλησης σε όλο το Ελλαδικό χώρο και είναι κάτοχος σημαντικών βραβείων στο χώρο της εμφιάλωσης.

H GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) σε συνεργασία με την TERRA ανέπτυξαν εφαρμογή για την ΕΨΑ Α.Ε. Σκοπός της εφαρμογής είναι η γεωγραφική απεικόνιση της θέσης των ψυγείων που διατίθενται τα προϊόντα της ΕΨΑ, η ενημέρωση για την ύπαρξη νέων αλλά και η ανανέωση των ήδη υπαρχόντων. Παράλληλα αναπτύχθηκε εφαρμογή σε φορητούς υπολογιστές παλάμης με ενσωματωμένο GPS δέκτη, προκειμένου η ενημέρωση και τυχόν αλλαγές να γίνονται από τους πωλητές της ΕΨΑ. Σε βάση δεδομένων που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε, εισήχθησαν οι διευθύνσεις όλων των ψυγείων που υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο, και μέσω διευθύνσεως ή θέσης (Χ,Υ) όπου ήταν διαθέσιμη έγινε η γεω-κωδικοποη των σημείων με χρήση customized λογισμικού. Όλες οι θέσεις των ψυγείων επισημάνθηκαν σε χάρτη υποβάθρου κλίμακας 1:50.000 ενώ εντός αστικών περιοχών χρησιμοποιήθηκαν υπόβαθρα μεγαλύτερης κλίμακας. Στη βάση δεδομένων υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στοιχεία όπως serial number ψυγείου, διεύθυνση, όνομα ιδιοκτήτη, γεωγραφική θέση, και υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης με όλα τα δυνατά κριτήρια, π.χ. νομός, περιοχή, όνομα ιδιοκτήτη, διεύθυνση, θέση κλπ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • Intelliwhere OnDemand
  • Oracle
  • Geomedia
  • Ιδιοποιημένες Εφαρμογές

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;