Εφαρμογή Business Intelligence & Analytics για την ΟΠΑΠ Α.Ε

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: ΟΠΑΠ Α.Ε. Website: http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/home

Αν το 1958 είναι το έτος γέννησης του ΟΠΑΠ, το 1999 είναι το έτος αναγέννησης του, καθώς μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με το Ελληνικό Δημόσιο ως το μοναδικό μέτοχο και καταρτίζεται το καταστατικό λειτουργίας της. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού, η Ανώνυμη Εταιρεία μετονομάζεται σε «Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.». Η Εταιρία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο µε το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της.

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES σε συνεργασία με την TERRA υλοποίησαν Γεωπληροφοριακό Σύστημα για την ΟΠΑΠ Α.Ε. Η λύση βασίζεται στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, με τη χρήση τεχνολογίας ESRI σε συνδυασμό με σύγχρονα γεωχωρικά δεδομένα και διαδικτυακές υπηρεσίες. Το σύστημα εξυπηρετεί ανάγκες του Οργανισμού σε διαφόρους τομείς προσδίδοντας σύγχρονη γεωχωρική διάσταση σε πολλές από τις δραστηριότητες του. Η ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων επιτρέπει τη δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων χαρτών ενδιαφέροντος εκτελώντας γεωγραφικές πράξεις χρησιμοποιώντας δεδομένα μέσα από έναν ευρύ κατάλογο σημείων ενδιαφέροντος (σχολεία, εκκλησίες, σταθμοί ΜΜΜ, Τράπεζες, ΑΤΜ). Τα δεδομένα για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος είναι διαχειρίσιμα από τους χειριστές του συστήματος, ενώ η διαχείρισή τους γίνεται με εύχρηστες φόρμες για την εύκολη επίβλεψη και καταχώρηση στοιχείων. Η λύση περιλαμβάνει εφαρμογές και εργαλεία για την επίτευξη διεργασιών σε περιβάλλον Desktop και Web. Ειδικά για τη χαρτογραφική εφαρμογή του συστήματος, η οποία δέχεται username και password, κάθε χρήστης έχει πρόσβαση για θέσαη ή/και επεξεργασία συγκεκριμένων χαρτών ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;