ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοίνωσε πρόσφατα την απόκτηση Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, ένα έργο το οποίο υλοποίησε με επιτυχία η GET. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει θέσει ως προτεραιότητα και βασικό άξονα του σχεδιασμού του, τον ψηφιακό...

Η GET το 2021

Η GET το 2021

Στο ετήσιο infographic που απεικονίζεται ακολούθως, παρουσιάζουμε επιλεγμένα στοιχεία όσον αφορά την απόδοση και τις δραστηριότητες μας εντός του 2021. Στον κύκλο εργασιών σημειώθηκε ποσοστιαία αύξηση +9% καταγράφοντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία, ενώ αξιοσημείωτο...

30 Δήμοι υλοποίησαν έργα ΕΞΥΠΝΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ

30 Δήμοι υλοποίησαν έργα ΕΞΥΠΝΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ

Τα τελευταία χρόνια στη GET έχουμε αναπτύξει πολλές εφαρμογές για διάφορους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τη δημιουργία και την τεχνική υποστήριξη εφαρμογών που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες και τις τεχνικές απαιτήσεις...

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η GET ΓΙΑ ΡΑΕ, ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η GET ΓΙΑ ΡΑΕ, ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η GET στρατηγικά έχει επιλέξει να διατηρεί ενεργό το υπάρχον πελατολόγιό της, γεγονός που προϋποθέτει ότι πρέπει να αποδεικνύει τη συνέπεια της στον υπάρχοντα πελάτη – συνεργάτη όσον αφορά ένα φάσμα δεσμεύσεων και χαρακτηριστικών όπως: Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος,...

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η GET συμμετέχει, ως υπεργολάβος της εταιρείας «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ», στην υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση και Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Της...

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών....

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ – ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ – ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η GET έχει μακροχρόνια συνεργασίας με την ομάδα Palaeo-Science and History της εταιρείας Μαξ Πλανκ για την Προαγωγή των Επιστημών (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften).  Αποτελέσματα της παραπάνω συνεργασίας παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του κύκλου...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Η GET ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία το έργο «Επέκταση και Αναβάθμιση Συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου». Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις πράξεις Ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων «έξυπνης» πόλης στις Αστικές περιοχές, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Αγρινίου,...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ερευνητικό έργο «MuseionTopos» κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01571 στο πλαίσιο «ΕΡΕΥΝΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματική Καινοτομία Ανταγωνιστικότητας» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), Σύμβαση Σύμπραξης 202014, στο οποίο...

SafeGreece 2021

SafeGreece 2021

Στην GET έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία έργα που αφορούν στην πολιτική προστασία, στην κλιματική αλλαγή και στην καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θέλοντας να μοιραστούμε μαζί σας τις λύσεις που παρέχουμε και οι οποίες τεχνολογικά βασίζονται στην αξιοποίηση...

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE. Η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας μείνει πλήρως...

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΖΙΤΣΑΣ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΖΙΤΣΑΣ

Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών....

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ»

Η GET υλοποίησε με επιτυχία το έργο για τον «Σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού καταγραφής, διαχείρισης και προβολής ιστορικών κτηρίων σε οικισμούς της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Ιστορική τεκμηρίωση, καταγραφή και αποτύπωσή μνημείων...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG IRC – HERMES

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG IRC – HERMES

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου IRC-HERMES, η GET σας προσκαλεί να «ξεναγηθείτε» σε κάθε μια από τις τέσσερεις πόλεις που συμμετείχαν σε αυτό, να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του έργου, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ψηφιακή αποτύπωση και ανάλυση του...

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΗΝΕΙΑ – ΧΑΡΤΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 2021

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΗΝΕΙΑ – ΧΑΡΤΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 2021

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τις εταιρείες GET και SciDrones για να παρακολουθήσουν τη διαχρονική ρύπανση από πλαστικά χρησιμοποιώντας...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GIS» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GIS» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμα έργο στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Χαλανδρίου, ο οποίος όντας μακροχρόνιος πελάτης μας, έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη γεωπληροφοριακή υποδομή βασισμένη σε τεχνολογία ανοικτού κώδικα. Στο...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΥΓΕΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΥΓΕΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

 GET υλοποίησε επιτυχώς την ΥΓΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης. Αντικείμενο του έργου  αποτέλεσε ο εκσυγχρονισμός των μέσων διαχείρισης της γεωπληροφορίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατο μέσο σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Η καθημερινότητα και η επαφή με τους...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

Ο Δήμος Ιλίου, είναι άλλος ένας Δήμος που έδειξε εμπιστοσύνη στη GET για την Ανάπτυξη των Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών του δήμου, παρέχοντας ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εργαλείο τόσο τους εργαζόμενους στο Δήμο και τους επαγγελματίες, όσο και τους πολίτες. Η GET...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία 2 έργα στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών. Τα έργα υλοποιήθηκαν...

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ κάνει αναφορά στο έργο του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου του Δήμου Αγρινίου που υλοποιεί η GET

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ κάνει αναφορά στο έργο του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου του Δήμου Αγρινίου που υλοποιεί η GET

Αναφορά στο πολύ σημαντικό έργο του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου του Δήμου Αγρινίου, το οποίο υλοποιεί η GET, έκανε εχθές 21 Αυγούστου η Εφημερίδα Καθημερινή. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο της Καθημερινής, το Περιβαλλοντικό...

Αρχείο