Ανακοίνωση σχετικά με τις εργασίες δοκιμαστικής χρήσης του συστήματος καταγραφής δεδομένων Mobile Mapping TRIMBLE MX7 που διενεργούμε.

Ανακοίνωση σχετικά με τις εργασίες δοκιμαστικής χρήσης του συστήματος καταγραφής δεδομένων Mobile Mapping TRIMBLE MX7 που διενεργούμε.

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΠΕ (εφεξής GET), (www.getmap.eu), ανακοινώνει ότι κατά το διάστημα από 01/04/2022 έως 31/12/2022, θα πραγματοποιήσει με ειδικώς εξοπλισμένο εταιρικό όχημα, που θα φέρει ευδιάκριτα γνωρίσματα της εταιρείας μας και θα οδηγείται από...

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ COPERNICUS, ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ COPERNICUS, ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε σε ανανέωση της σύμβασης με τη GET για πρόσβαση στα Δορυφορικά δεδομένα Copernicus, μέσω προτυποποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου. Στο πλαίσιο του έργου, παρέχεται πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2, 3 & 5 του συστήματος...

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΑΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΑΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α. του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ) προχώρησε σε ανανέωση της σύμβασής της με τη GET για την εφαρμογή Μητρώου Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (ΜΤΔ). Πρόκειται ουσιαστικά για την για την κάθετη εφαρμογή...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

H GET σε συνεργασία με την JGC Α.Ε. υλοποίησαν με επιτυχία το έργο του Δήμου Ηρακλείου, που αφορούσε την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας για αντιμετώπιση κινδύνων. Η αποστολή της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε είναι να βοηθήσει σε καταστάσεις κρίσεων...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Περιβαλλοντικών Δεδομένων» για τον Δήμο του Πειραιά. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο φαινόμενο. Οι μεγάλες πόλεις συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του κλίματος, καθώς οι...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 5D ARCH AID – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 3D ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ Της ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 5D ARCH AID – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 3D ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ Της ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

Το ερευνητικό έργο «5D ARCHitectural AIr Documentation – 5D ARCH AID» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HORIZON2020 UFO, υλοποιείται από μια συνεργατική ομάδα τεσσάρων (4) εταίρων: Asociatia Monumentum, JGC, HERITAGE MANAGEMENT e-SOCIETY (HERMIES)...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία το εμβληματικό έργο του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου του Δήμου Αγρινίου. Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στην «Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Αγρινίου 2019-2024» και στις βασικές «Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GIS) Δ.ΖΙΤΣΑΣ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GIS) Δ.ΖΙΤΣΑΣ»

Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμα έργο στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Ζίτσας. Ο Δήμος Ζίτσας έχει θέσει ως προτεραιότητα και βασικό άξονα του σχεδιασμού του, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει διαρκώς σε...

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοίνωσε πρόσφατα την απόκτηση Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, ένα έργο το οποίο υλοποίησε με επιτυχία η GET. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει θέσει ως προτεραιότητα και βασικό άξονα του σχεδιασμού του, τον ψηφιακό...

Η GET το 2021

Η GET το 2021

Στο ετήσιο infographic που απεικονίζεται ακολούθως, παρουσιάζουμε επιλεγμένα στοιχεία όσον αφορά την απόδοση και τις δραστηριότητες μας εντός του 2021. Στον κύκλο εργασιών σημειώθηκε ποσοστιαία αύξηση +9% καταγράφοντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία, ενώ αξιοσημείωτο...

30 Δήμοι υλοποίησαν έργα ΕΞΥΠΝΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ

30 Δήμοι υλοποίησαν έργα ΕΞΥΠΝΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ

Τα τελευταία χρόνια στη GET έχουμε αναπτύξει πολλές εφαρμογές για διάφορους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τη δημιουργία και την τεχνική υποστήριξη εφαρμογών που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες και τις τεχνικές απαιτήσεις...

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η GET ΓΙΑ ΡΑΕ, ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η GET ΓΙΑ ΡΑΕ, ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η GET στρατηγικά έχει επιλέξει να διατηρεί ενεργό το υπάρχον πελατολόγιό της, γεγονός που προϋποθέτει ότι πρέπει να αποδεικνύει τη συνέπεια της στον υπάρχοντα πελάτη – συνεργάτη όσον αφορά ένα φάσμα δεσμεύσεων και χαρακτηριστικών όπως: Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος,...

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η GET συμμετέχει, ως υπεργολάβος της εταιρείας «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ», στην υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση και Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Της...

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών....

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ – ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ – ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η GET έχει μακροχρόνια συνεργασίας με την ομάδα Palaeo-Science and History της εταιρείας Μαξ Πλανκ για την Προαγωγή των Επιστημών (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften).  Αποτελέσματα της παραπάνω συνεργασίας παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του κύκλου...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Η GET ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία το έργο «Επέκταση και Αναβάθμιση Συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου». Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις πράξεις Ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων «έξυπνης» πόλης στις Αστικές περιοχές, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Αγρινίου,...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ερευνητικό έργο «MuseionTopos» κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01571 στο πλαίσιο «ΕΡΕΥΝΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματική Καινοτομία Ανταγωνιστικότητας» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), Σύμβαση Σύμπραξης 202014, στο οποίο...

SafeGreece 2021

SafeGreece 2021

Στην GET έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία έργα που αφορούν στην πολιτική προστασία, στην κλιματική αλλαγή και στην καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θέλοντας να μοιραστούμε μαζί σας τις λύσεις που παρέχουμε και οι οποίες τεχνολογικά βασίζονται στην αξιοποίηση...

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE. Η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας μείνει πλήρως...

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΖΙΤΣΑΣ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΖΙΤΣΑΣ

Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών....

Αρχείο