Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, αποτελεί ο δήμος Κέρκυρας, ο οποίος όντας μακροχρόνιος πελάτης της GET από το 2013, προχώρησε για άλλη μια φορά στην ανανέωση της συνεργασίας του με την GET για τη συντήρηση της ΥΓΕΠ του Δήμου.