Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επικαιροποίησε για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη της στις υπηρεσίες που της παρέχει η GET αδιάλειπτα από το 2007, ανανεώνοντας την σύμβαση μαζί της για τις υπηρεσίες συντήρησης και ανανέωσης του πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΜΒΠΗΕ).

Η ανανέωση της σύμβασης, με έναν μακροχρόνιο πελάτη – συνεργάτη, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καταδεικνύει ότι στη GET υπάρχει το μείγμα όλων εκείνων  των στοιχείων που συνδράμουν προς την κατεύθυνση της διατήρησης των υφιστάμενων πελατών – συνεργατών σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά.