Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ερευνητικό έργο «MuseionTopos» κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01571 στο πλαίσιο «ΕΡΕΥΝΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματική Καινοτομία Ανταγωνιστικότητας» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), Σύμβαση Σύμπραξης 202014, στο οποίο συμμετείχε η GET.

Το MuseionTopos υλοποιήθηκε από μια συνεργατική ομάδα τεσσάρων (4) εταίρων: το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, και τις εταιρείες DOTSOFT και GET.

Το έργο «MuseionTopos» επιδίωξε να συμβάλει στην ανάδειξη του πολιτισμού των οικισμών και των μουσείων του Αιγαίου, που χαρακτηρίζονται από εξαιρετική βιοτεχνική-βιομηχανική παράδοση και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Το έργο στόχευσε στην σύνδεση των μουσεία του ΠΙΟΠ με οικισμούς και νησιά μέσω διαδραστικών συστημάτων τυχερών παιχνιδιών που χρησιμοποιούν τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας και ανίχνευση κίνησης των χρηστών και εστιάζει στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της άυλης δεξιοτεχνίας.

Το έργο επικεντρώθηκε στα μουσεία του ΠΙΟΠ στα νησιά: Χίο, Τήνο και Λέσβο, τα οποία βρίσκονται αντίστοιχα στις περιοχές: Μαστιχοχώρια του Ολύμπου, του Πύργου και της Αγίας Παρασκευής. Τα συγκεκριμένα μουσεία και οι χώροι που τα φιλοξενούν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ομορφιά και πολιτιστική αξία και πρέπει να διαχειριστούν συγκεκριμένες προκλήσεις, άλλες ως προς την τοπική κοινωνία και τη σύνδεση των μουσείων με αυτές, άλλες στην ευρύτερη ανταγωνιστικότητα ενός σύγχρονου μουσείου. Οι σχετικοί οικισμοί (και τα νησιά) του Αιγαίου έχουν χαμηλή κίνηση το μεγαλύτερο μέρος του έτους, έχουν δεχθεί σοβαρές πιέσεις από την προσφυγική (Λέσβος & Χίο) και την οικονομική (Τήνο) κρίση, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες τους δεν βρίσκονται πάντα σε αλληλεπίδραση με μουσεία. Η σύνδεση των μουσείων με τους οικισμούς και τα νησιά έχει σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη.

Οι κύριοι στόχοι του έργου ήταν:

  • Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των οικισμών (θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία και το σύστημα HERMeS) και σημαντικών τρισδιάστατων εκθεμάτων των μουσείων.
  • Σύνδεση οικισμών με μουσεία μέσω ξεναγήσεων σε επισκέπτες από εφαρμογές για κινητά που περιλαμβάνουν παιχνίδια και αφήγηση ιστοριών.
  • Προώθηση της άυλης παράδοσης της χειροτεχνίας μέσω προσομοίωσης ψηφιακής (ανακατασκευής) με διαδραστικές εγκαταστάσεις για τον εντοπισμό κινήσεων των χρηστών.
  • Διασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων μέσω σχεδιαστικής προσέγγισης, εκτεταμένης πιλοτικής λειτουργίας, δεδομένων σε αποθετήρια ανοιχτής πρόσβασης, ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, δημοσιεύσεων, σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα του έργου και να εξερευνήσετε τις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν: http://www.mouseion-topos.gr/ & https://sdi.mouseion-topos.getmap.gr/