Η GET ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία το έργο «Επέκταση και Αναβάθμιση Συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου». Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις πράξεις Ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων «έξυπνης» πόλης στις Αστικές περιοχές, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Αγρινίου, οι οποίες εντάσσονται στο έργο της μελέτης για την εφαρμογή ΟΧΕ για βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΠ ΠΔΕ 2014-2020, που είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικές ημερίδες. Η πρώτη έλαβε χώρα στις 26 Οκτωβρίου 2021 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο και η δεύτερη στις 15 Νοεμβρίου 2021 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου παρουσίασε, την ηλεκτρονική εφαρμογή G.I.S. (Geographical Information System – Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) του Δήμου Αγρινίου, ένα έργο που θεωρείται κορυφαίας σημασίας για την δημοτική αρχή.

Ο δήμαρχος Αγρινίου τόνισε πως πρόκειται για μία εφαρμογή πρότυπο και ο κύριος στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του δήμου. «Έξυπνη πόλη είναι αυτή η πόλη που έχει ανοιχτά δεδομένα για τους πολίτες να τα χρησιμοποιούν και να γίνει η ζωή τους πιο εύκολη», ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία πριν την παρουσίαση του.

Όπως τόνισε κος Παπαναστασίου το G.I.S αποτελεί ένα πολύτιμο «εργαλείο» διαχείρισης, συστηματοποίησης και ενημέρωσης δεδομένων και έχει ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου.

Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αγρινίου Δημήτρη Τζιώλη, τον προϊστάμενο του Τμήματος Ποιότητας και Οργάνωσης ΔΑ. Θανάση Αντωνόπουλο και τους εκπροσώπους της εταιρείας GET,  κ. Γαβριήλ Μαυρέλλη και κ. Θεόδωρο Βάκκα.

Ο κ. Τζιώλης ανέφερε ότι η λειτουργία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS του Δήμου Αγρινίου συντελεί στη συστηματοποιημένη οργάνωση της γεωγραφικής πληροφορίας, την αυτοματοποίηση μεγάλου όγκου πληροφοριών, τη δημιουργία μηχανισμών χωρικού προγραμματισμού και τη χρήση εργαλείων λήψης αποφάσεων με στόχο την ανάδειξη διαδικασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets) με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών του Δήμου Αγρινίου, καθώς και των διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τρίτων συστημάτων πληροφοριών και θα συντελεί στην:

  • Δημιουργία ενός «Ψηφιακού Δήμου» και μιας «Έξυπνης Πόλης»
  • Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Ενίσχυση της Διαφάνειας και της αξιοπιστίας υπηρεσιών
  • Παροχή ευρείας προσβασιμότητας και διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών