Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι δήμοι Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας, οι οποίοι όντας μακροχρόνιοι πελάτες της GET, προχώρησαν για άλλη μια φορά στην ανανέωση της συνεργασίας του με την GET για τη συντήρηση της ΥΓΕΠ των Δήμων.