Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Το παρόν έργο αφορούσε στην ανάπτυξη του πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΜΒΠΗΕ), στη διασύνδεσή του με το Σύστημα Ελέγχου Χωρικών Στοιχείων (GIS) και στην ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Στοιχείων...
Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε συνεργασία με τη Geospatial Enabling Technologies (GET) ανέπτυξε Σύστημα Χωρικών Ελέγχων Αιτήσεων (ΣΧΕΑ) χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ....
Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Website: http://www.rae.gr/ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας όπως αυτή...
Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πληροφορικής για το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Website: https://paratiritirioemf.eeae.gr/index.php?lang=el  Σκοπός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων είναι ο διαρκής αδιάβλητος, διαφανής, αξιόπιστος και ανά τακτά χρονικά διαστήματα...