Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πληροφορικής για το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Website: https://paratiritirioemf.eeae.gr/index.php?lang=el

 Σκοπός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων είναι ο διαρκής αδιάβλητος, διαφανής, αξιόπιστος και ανά τακτά χρονικά διαστήματα διενεργούμενος έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων έχει ως αντικείμενο τον διαρκή και αξιόπιστο έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η λειτουργία του βασίζεται σε ένα δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και διασφαλίζει την άμεση (on-line) πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) σε συνεργασία με τη DRAXIS, ανέλαβε την υλοποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, με την ανάπτυξη βάσης δεδομένων καθώς και την υλοποίηση χαρτογραφικών υπηρεσιών και διαδικτυακής εφαρμογής, στο οποίο θα προβάλλονται οι σταθμοί μέτρησης καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;