Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού προχώρησε σε νέα υπογραφή σύμβασης με την GET, αυτή τη φορά για την υλοποίηση του έργου «Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών-Ε.Σ.Κ.Κ-χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, στο οποίο καταγράφονται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Τα αποτελέσματα του νέου έργου θα ενταχθούν στην ήδη υπάρχουσα Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Geo ICT) που έχει αναπτύξει η GET για τον Παπάγου – Χολαργού, ενώ θα τροφοδοτούν και την κάθετη εφαρμογή υποστήριξης της Πολεοδομίας – GET e-POLEO – του Δήμου.