Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας ακόμα φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγει διαχρονικά λύσεις της GET και συγκεκριμένα επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη και επέκταση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Υ.Γε.Π.)

Η Υ.Γε.Π. παρέχει αυτό που εκτιμούμε ότι αποτελεί την ουσία κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισμού ενός Δήμου και ένταξης του στην ψηφιακή εποχή και αυτό δεν είναι άλλο από την ανάγκη να αποκτήσει κοινή επιχειρησιακή εικόνα, ενώ αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία έχουν κτιστεί διάφορες κάθετες εφαρμογές όπως είναι αυτές της διαχείρισης των πολεοδομικών δεδομένων GET e-POLEO και της διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων GET CIVIL PROTECTION, που έχει επιλέξει ο Δήμος Ηρακλείου και τις οποίες  παρέχει η GET στο πλαίσιο του portfolio που έχει αναπτύξει για την Έξυπνη Πόλη.

Η καθημερινή χρήση του συστήματος και η απόκριση των χρηστών αναδεικνύουν κάθε φορά τον τρόπο βελτίωσης και εξέλιξης της υποδομής. Το έργο προς υλοποίηση συμπεριλαμβάνει τον εμπλουτισμό του συστήματος με νέο περιεχόμενο, την ανάπτυξη νέων κάθετων εφαρμογών, καθώς και την παροχή υποστήριξης στην υπηρεσία προκειμένου να ανταπεξέλθει στα αιτήματα των χρηστών για διορθωτικές/συμπληρωματικές παρεμβάσεις.

Παρατηρείται ότι με τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των δεδομένων που προσφέρονται μέσω της εκάστοτε Γεωπύλης, αλλά και την ωρίμανση των έργων αυτών, η επισκεψιμότητα παρουσιάζει ανοδική τάση, καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες, επαγγελματίες και πολίτες χρησιμοποιούν τις εφαρμογές για να ανατρέξουν στα ανοιχτά δεδομένα των Δήμων και να λύσουν καθημερινά προβλήματα.