Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή υπηρεσία διαστήματος και το δίκτυο των ευρωπαϊκών περιφερειών που χρησιμοποιούν διαστημικές τεχνολογίες (NEREUS) εξέδωσαν περιοδικό  σχετικά με την ολοένα  αυξανόμενη χρήση των δορυφορικών δεδομένων του συστήματος Copernicus  στις περιφέρειες και τους Δήμους της Ευρώπης. Στη συλλογή των ιστοριών των χρηστών περιλαμβάνεται και αυτή του Δήμου Θεσσαλονίκης και της GET. Στην λύση αυτή περιγράφεται η ενσωμάτωση των δεδομένων Sentinel στην υπάρχουσα υποδομή γεωχωρικών  πληροφοριών του Δήμου  τόσο για σκοπούς αναπτυξιακούς και σχεδιασμού στα πλαίσια της στρατηγικής ανθεκτικότητας που αναπτυσσει ο Δήμος, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση κρίσεων αφου το σύστημα τροφοδοτείται δυναμικά με δορυφορικά δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
Η περιγραφή της λύσης είναι στην σελίδα 218 του εντύπου http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/copernicus4regions_2018.pdf