Το SLIPO Workbench προσφέρει προηγμένες δυνατότητες μετατροπής, διασύνδεσης, σύντηξης, εμπλουτισμού και αναλύσεων από πολλαπλά, μεγάλα σύνολα δεδομένων για Σημεία Ενδιαφέροντος (POI). Το Workbench επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν ροές εργασίας προσαρμοσμένων δεδομένων, να προγραμματίζουν την εκτέλεσή τους, να παρακολουθούν την κατάσταση εκτέλεσης τους και επίσης να απεικονίζουν τα αποτελέσματά τους.

Σε αυτό το σύντομο βίντεο, παρουσιάζουμε μια ροή εργασίας για την ενσωμάτωση δεδομένων χρησιμοποιώντας το SLIPO Workbench. Η ροή εργασίας λαμβάνει ως εισροές δύο σύνολα δεδομένων που περιέχουν POI από την Κέρκυρα. Αυτές οι δύο ενδεικτικές πηγές δεδομένων διαφέρουν ως προς το σχήμα, το περιεχόμενο και την ποιότητα. Το πρώτο (OpenStreetMap) είναι πληροφορίες από ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ το άλλο προσφέρεται από έναν προμηθευτή εμπορικών δεδομένων (GET) στην Ελλάδα.

Χάρη στο SLIPO Workbench, σε λίγα λεπτά ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια απλή ροή εργασιών ολοκλήρωσης δεδομένων η οποία ενοποιεί τα δεδομένα σε ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων. Η ροή εργασιών μπορεί να δημιουργηθεί και να παραμετροποιηθεί γρήγορα χάρη στα άμεσα διαθέσιμα προφίλ για τα πιο κοινά σύνολα δεδομένων POI. Σε αυτό το παράδειγμα, το παραγόμενο ενοποιημένο σύνολο δεδομένων ενισχύεται με πληροφορίες από το OSM. Με λίγα λόγια:

  • Το παραγόμενο σύνολο δεδομένων περιέχει περισσότερα POI, π.χ. τα POI που λείπουν από το σύνολο δεδομένων της GET συμπληρώνονται από τα δεδομένα του OSM.
  • Οι γεωμετρίας των δεδομένων εμπλουτίζονται, π.χ., μπορούν να ληφθούν πολύγωνα από το OSM αντί των αρχικών σημειακών συντεταγμένων.
  • Οι θεματικές πληροφορίες είναι πιο ακριβείς και πλήρεις, π.χ. οι αριθμοί τηλεφώνου μπορούν να συμπληρωθούν ή να ενημερωθούν από το OSM.

Παρακολουθήστε το βίντεο (διάρκεια: 12 λεπτών) σχετικά με τα οφέλη της ενσωμάτωσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το SLIPO Workbench!