Η σύγχρονη υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου Ηρακλείου έχει ήδη λάβει πολλά θετικά σχόλια από τους χρήστες, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τους 1.000 ανά μήνα. Βάσει της ανάλυσης των στατιστικών στις απαντήσεις των χρηστών εξαιρετικά υψηλό ποσοστό χρηστών χρησιμοποιεί τη Διαδικτυακή Πύλη πολύ συχνάγια επαγγελματικούς λόγους (90% είναι μηχανικοί) ενώ είναι παράλληλα πολύ ευχαριστημένοι από τη λειτουργία της. Στα πλαίσια του νέου έργου θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι δυνατότητες διαχείρισης και εμπλουτισμού των πολεοδομικών πληροφοριών που παρέχει το σύστημα, ενσωματώνοντας πληροφορίες για άδειες οικοδομών, πράξεις αναλογισμού, βεβαιώσεις υψομέτρου, επικίνδυνες κατασκευές, διατηρητέα και  μνημεία.