Άτλαντας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άτλαντας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άτλαντας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: D-Waste Η D-Waste είναι μια εταιρεία συμβούλων, στόχος της οποίας είναι να κάνει την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων υπόθεση όλων και όχι μόνο των ειδικών και των υπευθύνων. Για το σκοπό αυτό δουλεύει σε...
Λογισμικό Υπολογισμού της Συμβιωτικής ικανότητας επιχειρήσεων

Λογισμικό Υπολογισμού της Συμβιωτικής ικανότητας επιχειρήσεων

Λογισμικό Υπολογισμού της Συμβιωτικής ικανότητας επιχειρήσεων ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και...
Ιστοσελίδα και σύστημα προειδοποίησης πυρκαγιάς στα πλαίσια του Έργου DISARM

Ιστοσελίδα και σύστημα προειδοποίησης πυρκαγιάς στα πλαίσια του Έργου DISARM

Ιστοσελίδα και σύστημα προειδοποίησης πυρκαγιάς στα πλαίσια του Έργου DISARM ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) είναι ένα από τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) το οποίο...
Λογισμικό Υπολογισμού της Φέρουσας Ικανότητας και του Περιβαλλοντικού και Ανθρακικού Αποτυπώματος προστατευόμενων περιοχών

Λογισμικό Υπολογισμού της Φέρουσας Ικανότητας και του Περιβαλλοντικού και Ανθρακικού Αποτυπώματος προστατευόμενων περιοχών

Λογισμικό Υπολογισμού της Φέρουσας Ικανότητας και του Περιβαλλοντικού και Ανθρακικού Αποτυπώματος προστατευόμενων περιοχών ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχει ως σκοπό την...