Επιχειρησιακή λύση για την αειφόρο γεωργία

Επιχειρησιακή λύση για την αειφόρο γεωργία

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Farmacon Website: https://www.farmacon.gr/ Η Farmacon ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ολιστικών και τεχνικά αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω μίας καινοτόμου, φιλικής και εύχρηστης διαδικτυακής πύλης, η οποία ανταποκρίνεται...
Δημιουργία πύλης πρόσβασης σε Ανοικτά Δορυφορικά Δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δημιουργία πύλης πρόσβασης σε Ανοικτά Δορυφορικά Δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας website: https://pste.gov.gr/ Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε άμεση γειτνίαση με την Μητρόπολη της Αθήνας, καταλαμβάνει ένα εδαφικά κρίσιμο τμήμα του ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδας στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ της Αθήνας,...
Διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών δεδοµένων με σκοπό την οπτικοποίηση θαλάσσιων γεωφυσικών παραμέτρων

Διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών δεδοµένων με σκοπό την οπτικοποίηση θαλάσσιων γεωφυσικών παραμέτρων

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Website: http://mrsg.aegean.gr/ Η Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διενεργεί έρευνα για την αξιοποίηση, ανάλυση και οπτικοποίηαη δορυφορικών δεδομένων και δεδομένων UAV για...
Δορυφορικά δεδομένα Copernicus, μέσω προτυποποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Δορυφορικά δεδομένα Copernicus, μέσω προτυποποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου για το Δήμο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Δήμος Θεσσαλονίκης Website: http://gis-ng.thessaloniki.gr/sdi/ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος της Ελλάδας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις...
Υπηρεσία παρακολούθησης δεδομένων θαλάσσιου περιβάλλοντος για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Υπηρεσία παρακολούθησης δεδομένων θαλάσσιου περιβάλλοντος για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων Website: http://pin.gov.gr/homepage.php Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου συμμετέχει με τον Milieukontant International Albania (επικεφαλής εταίροι), την...