Η GET ανακηρύχθηκε ανάδοχος στο διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών γεωπληροφορικής και συμμετοχικού σχεδιασμού που γίνεται στο πλαίσιο του πακέτου 6 – Ενεργή Έρευνα σε Εργαστήρια Δράσης Πολιτών (WP6 – Active Research in Citizen Action Labs) του ερευνητικού έργου DIALOGUES στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ελληνικού Εργαστήριου Δράσης Πολιτών. Αυτό  στοχεύει σε  πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς που θα συνδημιουργήσουν, κατά τη διάρκεια μιας σειράς εκδηλώσεων, ατζέντα μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια.  

Το Ελληνικό Εργαστήριο Δράσης Πολιτών στοχεύει στην κοινοτική σφαίρα, πολίτες και ενδιαφερόμενοι φορείς θα συνδημιουργήσουν κατά τη διάρκεια μιας σειράς εκδηλώσεων ατζέντα μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια. Σε μια απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με ρυθμιστικούς και τεχνικούς περιορισμούς λόγω νησιωτικότητας, η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια των ελληνικών νησιών έχει αντιμετωπίσει συγκεκριμένες δυσκολίες. Συχνά τα νησιά γίνονται πεδία σύγκρουσης όσον αφορά τη χωροθέτηση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς οι τοπικές αρχές, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι πολίτες σπάνια αποτελούν μέρος της φάσης σχεδιασμού. Οι τοπικές αρχές των ελληνικών νησιών έχουν δείξει την επιθυμία τους να γίνουν πρωτοπόροι στο όραμα της ΕΕ για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμμετέχοντας στο Σύμφωνο των Νησιών, στο Σύμφωνο των Δημάρχων και πρόσφατα στην «Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Clean Energy for EU Islands). Στο πλαίσιο της τελευταίας, δεσμεύονται να αναπτύξουν Ατζέντα Μετάβασης Καθαρής Ενέργειας (CETA). Το έργο DIALOGUES θα εμπλέξει τρία ελληνικά νησιά στο Εργαστήριο Δράσης Πολιτών, τα οποία επιλέχθηκαν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ξεκινώντας από την τρέχουσα ενεργειακή τους ταυτότητα, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας και εναλλακτικών σεναρίων όραμα για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για το νησί τους.