Το 2022 ήταν ένα ακόμη σκαλί στην αναπτυξιακή μας πορεία. Η εξέλιξη καταδεικνύει ότι εφαρμόζουμε αποτελεσματική επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτόμο γνώση που αποκτάμε από την ερευνητική μας δραστηριότητα. Την αξιοποιούμε εμπορικά παρέχοντας νέες ανταγωνιστικές και καινοτόμες υπηρεσίες στους πολλαπλούς – συμπληρωματικούς και διασυνδεδεμένους πυλώνες δραστηριοτήτων μας. Παράλληλα, μέσω της γνώσης αυτής, οι εδραιωμένες λύσεις που παρέχουμε επιτυχημένα, εδώ και πολλά χρόνια σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς (π.χ. λύσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης) εμπλουτίζονται και επανασχεδιάζονται με σύγχρονα χαρακτηριστικά, καθιστώντας τες δύσκολα ανταγωνίσιμες.

Ενδεικτικό στοιχείο της τακτικής μας αυτής αποτελεί η επιτυχημένη επέκτασή μας, σε υπάρχουσες αλλά και νέες για Εμάς αγορές, παρέχοντας νέες υπηρεσίες δημιουργίας δεδομένων Ψηφιακών Διδύμων (Data for Digital Twins). Το καινοτόμο έργο της δημιουργίας του τρισδιάστατου ψηφιακού δίδυμου του ιστορικού οικισμού της Άνω Σύρου αποτέλεσε κορυφαίο παράδειγμα υλοποίησης στον τομέα αυτό.

Τα σύνθετα Πληροφοριακά έργα που υλοποιούμε αποδεικνύουν ότι πλέον δεν περιοριζόμαστε στα στενά πλαίσια της Γεωπληροφορικής. Μπορούμε να μεγιστοποιούμε την αξία της γεωχωρικής πληροφορίας (https://www.getmap.eu/company/) συνδυάζοντάς την με εξαιρετικά κρίσιμες διαδικασίες πληροφορικής που απαιτούν υπευθυνότητα και δυναμική υποστήριξη εκατοντάδων διαπιστευμένων χρηστών σε πραγματικό χρόνο, με απαιτήσεις ασφαλών ηλεκτρονικών διατραπεζικών πληρωμών. Το απαιτητικό έργο που αναπτύχθηκε για τη ΡΑΕ (https://www.getmap.eu/rae-registry-new-project/) και αφορούσε δημιουργία μητρώου, διασύνδεση με την ΥΓΕΠ και δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων τεκμηρίωσης, είναι ένα παράδειγμα της τεχνογνωσίας μας στον τομέα αυτό.

Μέσα στο 2022 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του δυναμικού των υποδομών που διαθέτουμε για απομακρυσμένη και ασφαλή φιλοξενία (G-Cloud, Hetzner, Azure, Amazon) με πολύ υψηλά ποσοστά αδιάλειπτης λειτουργίας των προσφερόμενων διαδικτυακών μας υπηρεσιών. Στις υποδομές αυτές φιλοξενούμε 260 εφαρμογές πελατών, ενώ μέσα στη χρονιά αυξήσαμε κατά 38% τις ανά μήνα περιόδους σύνδεσης και λειτουργίας των εφαρμογών αυτών. Η πολύχρονη συσσωρευμένη γνώση μας στη διαδικτυακή φιλοξενία, αντιγράφεται δύσκολα.

Ο δείκτης επανεπιλογής της Εταιρείας μας από υπάρχοντες πελάτες – συνεργάτες είναι πολύ υψηλός (65%) στοιχείο που βασίζεται στο γεγονός ότι η Εταιρεία έχει διάρκεια και συνέπεια σε όσα δεσμεύεται και υλοποιεί μέσω της μοναδικής «Πρότασης Αξίας» (Value Proposition) που παρέχει. Οι χρήστες μας αναγνωρίζουν ότι μέσω της συνεργασίας μας, υποστηρίζονται αποτελεσματικά με συνέπεια και είναι σε θέση να καινοτομούν παρέχοντας σύγχρονες ανοικτά προσβάσιμες διαφανείς ηλεκτρονικές γεωχωρικές υπηρεσίες, που είναι διαλειτουργικές, αξιόπιστες και ασφαλείς. Για τον λόγο αυτόν ο δείκτης προτίμησης «Net Promoter Score» παραμένει υψηλός (51), υποδηλώνοντας ότι σημαντικό ποσοστό των πελατών μας είναι πολύ ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες μας και είναι διατεθειμένο να μας προτείνει σε τρίτους.

Το στοιχείο που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι ότι το 75% των λύσεων μας αξιοποιεί με επαγγελματικό τρόπο, ανοικτό λογισμικό, επιλογή που είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη στρατηγική ανοιχτού κώδικα 2020-2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορόσημο προς την κατεύθυνση αυτή για το νέο έτος, αποτελεί η προγραμματιζόμενη διάθεση στην αγορά της νέας έκδοσης του λογισμικού μας GET SDI Portal© που επανασχεδιάσθηκε διατηρώντας τα στοιχεία που το καθιστούσαν μοναδικό, ενώ παράλληλα εμπλουτίσθηκε με νέες λειτουργίες που κτίστηκαν γύρω από ένα πολύ σύγχρονο πακέτων εργαλείων υλοποίησης (frameworks). H νέα αυτή έκδοση θα διατεθεί δωρεάν, μέσω του αποθετηρίου GitHub σε όλη την οικογένεια των χρηστών μας και όχι μόνον.

Και στο 2023 θα εργαστούμε με συνέπεια, ώστε να συνεχίσουμε να αναγνωριζόμαστε στην ελληνική αγορά ως ο προτιμητέος πάροχος λύσεων Γεωπληροφορικής που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, ανοικτό/ελεύθερο λογισμικό, ανοικτά δεδομένα και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνίας και τον διαμοιρασμό της γνώσης.

Στο ετήσιο infographic που απεικονίζεται ακολούθως, παρουσιάζουμε επιλεγμένα στοιχεία όσον αφορά στην απόδοση και τις δραστηριότητές μας εντός του 2022.