7 Μαρτίου 2018, υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕυρωπαΪκής ένωσης εταιρειών τηλεπισκόπισης (EARSC) και το Συνεργατικό Κέντρο Ερευνών Χωρικής Πληροφορίας (CRCSI) Αυστραλίας μέσω της Spatial Information Systems Research Ltd. Εκπρόσωποι από τα μέλη του EARSC, AIRBUS, e-geos, Earth-i, Geospatial Enabling Technologies, GMV, Planet, and Sinergise παρευρέθηκαν στην τελετή. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.