Η GET ξεκινήσε έργο για το Δήμο Ζίτσας με στόχο την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης χωρικών δεδομένων με χρήση GIS. Στο πλαίσιο του έργου η GET θα αναπτύξει εφαρμογές Γεωπληροφορικής με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες για τη διάθεση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων.