Το εξαιρετικό έργο της ΡΑΕ αντικατοπτρίζεται στα προσφάτως δημοσιοποιημένα στοιχεία επισκεψιμότητας που μπορεί ο καθένας να δεί στην ιστοσελίδα της σχετικής εφαρμογής (www.rae.gr/geo/). Εκτιμούμε ότι τα δεδομένα αυτά είναι  αξιόπιστος τρόπος που τεκμηριώνει την  πραγματική σημασία  και την  χρησιμότητα της συγκεκριμένης   εφαρμογής για τον επαγγελματία.