Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης είναι άλλος ένας Δήμος που έδειξε εμπιστοσύνη στη GET για την Ανάπτυξη της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου με ελεύθερα λογισμικά, λογισμικά ανοιχτού κώδικα.  

Η επιτυχημένη λειτουργία της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ), που ολοκληρώθηκε το προηγούμενο έτος, ανέδειξε τη δυναμική που προσφέρει η χρήση νέων τεχνολογιών και ανοικτών προτύπων, αλλά και την αναγκαιότητα συντήρησης καθώς και του εμπλουτισμού του συστήματος με νέες πληροφορίες και λειτουργίες, δεδομένης και της εκτεταμένης χωρικής αρμοδιότητας των Υπηρεσιών.

Η νέα σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της GET και του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης περιλαμβάνει τα εξής:

  • Επέκταση και εμπλουτισμό της Υποδομής με νέα σύνολα δεδομένων όπως: Δεδομένα Περιουσίας Δήμου, οικοδομικών αδειών κ.ά.
  • Εμπλουτισμό της Υποδομής με μετρητικά δεδομένα κινηματικής χαρτογράφησης
  • Υπηρεσίες Ανάπτυξης νέων εφαρμογών όπως: εφαρμογή θέασης δεδομένων περιουσιολογίου, θέασης πανοραμικών εικόνων κ.ά.
  • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης & εκπαίδευσης, καθώς και τη συντήρηση και φιλοξενία της πληροφοριακής υποδομής.