Η GET με την παρουσίαση «Copernicus Data Driven Services for Regional & Local Government in Greece» συμμετείχε στο Workshop με θέμα την υιοθέητση του Copernicus από τις δημόσιες αρχές το οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC – DG Grow) στις Βρυξέλλες στις 23 Απριλίου 2018. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ.