Η Geospatial Enabling Technologies σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπληροφορικής και Παρατήρησης Γης (ITC, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation) του πανεπιστημίου του Twente (University of Twente, Enschede – The Netherlands) πρόκειται να διοργανώσει στις 27-28-29 Νοεμβρίου 2017, 3ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Χαρτογράφηση καλλιεργήσιμης γης με διαχρονικές δορυφορικές εικόνες Landsat και Sentinel-2 – Cropland mapping from free multi-temporal satellite images»

Αντικείμενο:
Η πληθυσμιακή αύξηση αποτελεί φαινόμενο της σύγχρονης εποχής, γεγονός που επιβαρύνει τα συστήματα  αποθεμάτων τροφής παγκοσμίως, δημιουργώντας την άμεση ανάγκη για ανάπτυξη προγραμμάτων βιώσιμης διαχείρισης της γεωργίας και παρακολούθησής της. Στην κατεύθυνση αυτή, λύση στην εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών αποτελούν οι αποτελεσματικές μεθοδολογίες χαρτογράφησης των καλλιεργειών. Η αυξανόμενη χωρική και χρονική ανάλυση των παγκοσμίως διαθέσιμων δορυφορικών απεικονίσεων δημιουργεί νέες προϋποθέσεις για τη δημιουργία αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες καλλιέργειες.
Στο πλαίσιο αυτό, το εκπαιδευτικό σεμινάριο επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση καλλιεργήσιμων εκτάσεων από διαχρονικές δορυφορικές απεικονίσεις.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τα πιο σύγχρονα εργαλεία για την ταξινόμηση καλλιεργειών κάνοντας χρήση των ελεύθερα διαθέσιμων δεδομένων Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και Landsat  καθώς και λογισμικών ανοιχτού κώδικα για την επεξεργασία δεδομένων από εξειδικευμένους εισηγητές.
Η πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα θα πραγματοποιηθεί μέσω των υπηρεσιών OGC που προσφέρει η πλατφόρμα GETOpenData. Αντικείμενο της επεξεργασίας των δορυφορικών εικόνων θα αποτελέσει η προηγμένη χρήση μεθόδων επιβλεπόμενης και μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης σε πραγματικά παραδείγματα εφαρμογών. Αναλυτικά, οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα εκπαιδευθούν σε:

  • ενωμάτωση δεδομένων Sentinel-2 ή/και Landsat στο ελεύθερο λογισμικό QGIS
  • χωροχρονική ανάλυση των δορυφορικών εικόνων στο QGIS
  • επιβλεπόμενη και μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση με τεχνικές ομαδοποίησης K-Means και Random Trees, RF στο ελεύθερο προγραμματιστικό περιβάλλον R
  • δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης ως χαρτογραφική υπηρεσία στο GET SDI Portal

Συμπληρωματικά, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις υπηρεσίες που προσφέρει η πλατφόρμα GETOpenData, όπως αναζήτηση, θέαση και μεταφόρτωση δορυφορικών δεδομένων με κριτήρια που επιλέγει ο χρήστης (για παράδειγμα χρονικό διάστημα αναζήτησης, ενεργοποίηση ατμοσφαιρικής διόρθωσης, επιλογή φασματικών καναλιών, επιλογή του ποσοστού νεφοκάλυψης κ.ά.), καθώς και εξαγωγή στατιστικής πληροφορίας για δεδομένα χρονοσειρών. Ακόμη, θα πραγματοποιηθεί επισκόπηση των βασικών λειτουργιών του λογισμικού διαδικτυακής χαρτογραφίας ανοικτού κώδικα GET SDI Portal, όπως απεικόνιση, μεταφόρτωση, ανάλυση, υποβολή ερωτημάτων και επεξεργασία δεδομένων.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, στελέχη δημόσιων και επιστημονικών φορέων, καθώς και φοιτητές, στον τομέα της Γεωπληροφορικής, της Τηλεπισκόπησης, της Χαρτογραφίας, της Γεωγραφίας, της Γεωλογίας, του Περιβάλλοντος και σε επιστήμες Παρατήρησης της Γης.

Διάρκεια:
– 3 ημέρες (καθημερινές)
– 6 ώρες ημερησίως με ενδιάμεσα διαλείμματα με καφέ και snacks / 10.00 – 17.00

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν γνώση βασικής χρήσης του λογισμικού QGIS.
Τις ημέρες των σεμιναρίων θα πρέπει κάθε συμμετέχοντας να έχει μαζί του προσωπικό φορητό υπολογιστή στον οποίο θα έχει εγκαταστήσει τα απαραίτητα λογισμικά ανοιχτού κώδικα
– QGIS open source software: http://www.qgis.org/nl/site/
R open source statistical software: https://www.r-project.org/

Χώρος Διεξαγωγής:
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του sicluster, Κηφισίας 44, Monumental Plaza Κτήριο Γ, 15125 Μαρούσι, Αττική

Παροχές:
– Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου από το ITC, Faculty of Geo-Informatics Science and Earth Observation του Πανεπιστημίου του Twente
– Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία GETOpenData για 20 ημέρες

Κόστος:
Το κόστος για τη συμμετοχή στο 3ήμερο σεμινάριο είναι διακόσια ευρώ (200 €) πλέον ΦΠΑ 24%
– Οι φοιτητές θα έχουν 20% έκπτωση
– Οι δέκα πρώτοι που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα έχουν 15% έκπτωση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας μέχρι τις 3/11/2017 χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε εδώ.
– Για την εγγραφή σας στο σεμινάριο θα αποσταλεί e-mail με περεταίρω λεπτομέρειες σε όλους όσους έχουν συμπληρώσει τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
– Η εγγραφή θα επιβεβαιώνεται αφού έχετε καταθέσει το 50% του ποσού
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας:

Geospatial Enabling Technologies
Τηλέφωνο: 210 6664192, 210 6663970
Email: [email protected]
Web: https://www.getmap.eu