Η αξιοποίηση του τεράστιου όγκου των ελεύθερα διαθέσιμων δορυφορικών δεδομένων Sentinel 2 του συστήματος Copernicus που καθημερινά συλλέγονται, μπορεί να γίνει αποτελεσματικά και γρήγορα μόνον εάν αξιοποιηθεί, η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό μας παρέχει η νέα μας συνεργασία με την Εταιρεία Simularity που έχει αναπτύξει την λύση τεχνητής νοημοσύνης Automated Image Anomaly Detection System (AIADS) για δορυφορικά δεδομένα. Η λύση  παρέχει μαζικά τη δυνατότητα εντοπισμού αλλαγών χρήσης σε διαχρονικές σειρές μεγάλου όγκου δορυφορικών εικόνων (π.χ. Sentinel 2), με εξαιρετικά απλό, αποτελεσματικό και πετυχημένο τρόπο (http://simularity.com/solutions/satellite-anomaly-detection/)
Η επένδυση μας στο τομέα της παρατήρησης της Γής είναι συστηματική και μπορούμε πλέον σε καθημερινή βάση να παρέχουμε δυναμική πρόσβαση μέσω OGC υπηρεσιών στα δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Copernicus,  ενώ αυτοματοποιούμε πλέον την επεξεργασία του τεράστιου όγκου τους μέσω δυναμικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό αλλαγών χρήσης. Το  αποτέλεσμα της ανάλυσης το διαχέουμε μέσω σύγχρονων εργαλείων διαδικτυακής χαρτογραφίας   ακολουθώντας τα πρότυπα και την μεθοδολογία που επιτάσσουν οι οδηγίες Inspire & PSI οδηγώντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων εργαλείων (dashboards).

Ακολουθεί εικόνα με παράδειγμα αυτόματου εντοπισμού αλλαγής χρήσης σε εικόνα Sentinel-2 στην περιοχή της Χαλκιδικής:

H ανακοίνωση της συνεργασίας μας και η μετάφραση της είναι διαθέσιμη ακολούθως:

 http://simularity.com/2018/05/14/simularity-and-geospatial-enabling-technologies-get-sign-partnership-mou/
Μετάφραση:
Η εταιρεία Simularity ενώνει τις δυνάμεις της με την εταιρεία Geospatial Enabling Technologies (www.GetMap.eu) στην Αθήνα, για την προώθηση/πώληση του Συστήματος της Simularity, Automated Image Anomaly Detection System (AIADS), στην αγορά της Ελλάδας και της  Αυστραλίας.
«Αξιολογήσαμε το AIADS της Simularity και πιστεύουμε ότι μας δίνει ένα πλεονέκτημα στο να κάνουμε τις υπηρεσίες ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων πιο αποτελεσματικές», αναφέρει ο Γαβριήλ Μαυρέλλης, CEO της GET. «Κυβερνητικοί φορείς και άλλοι πελάτες μας στην Ελλάδα ενδιαφέρονται να «εξερευνήσουν» τα οφέλη του αυτόματου  εντοπισμού αλλαγών χρήσης στο χρόνο μέσω των ελεύθερα διαθέσιμων δορυφορικών δεδομένων Sentinel 2 του συστήματος Copernicus».

Η Liz Derr, Co-Founder και CEO της Simularity, σχολίασε ότι «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε  με τη GET, μια εταιρεία που έχει αποδείξει ότι είναι καινοτόμος και τεχνικά ικανός συνεργάτης για εμάς στην περιοχή. Ανυπομονούμε να υποστηρίξουμε την ομάδα της GET στην προσπάθεια τους να υλοποιήσουν έργα βασιζόμενοι στη τεχνολογία  AI-ADS άμεσα».
Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ιδρύθηκε το 2006, έχει εγκαταστάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ομάδα της αποτελείται από επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας στη διαχείριση και ανάπτυξη της χωρικής πληροφορίας στα ανοιχτά πρότυπα, στο ανοιχτό και ελεύθερο λογισμικό, στα ανοιχτά δεδομένα και στο περιβάλλον.
Simularity, Inc., είναι μια εταιρεία startup στην περιοχή του Silicon Valley Area που αναπτύσσει μεταξύ άλλων και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δορυφορικών εικόνων και  την εξαγωγή  προηγμένων αναλυτικών πληροφοριών από αυτές.