Το 6ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου 2018. Η ομάδα της GET σε συνεργασία ομάδα από το τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου θα συμμετέχει με παρουσίαση σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τις διαχείρισης κρίσεων με τη χρήση δεδομένων Sentinel. (“OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR ENVIRONMENTAL MONITORING AND EMERGENCY MANAGEMENT SERVICES USING SENTINEL DATA”, Panagiotis Symeonidis*(a), Theodoros Vakkasa, Theodora Perroub, Issaak Parcharidis (b), (a):Geospatial Enabling Technologies, 43 Poseidonos Avenue & Chr. Smirnis, 18344 Athens, Greece, (b):Harokopio University of Athens (HUA), Department of Geography, 70 El. Venizelou, 17671 Athens).