Η GET σε συνεργασία με την JGC Α.Ε. ανέλαβαν από κοινού την υλοποίηση του νέου έργου του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο αφορά την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας για αντιμετώπιση κινδύνων.

Για τη διασφάλιση αποτελεσματικότερων μέτρων και μέσων προστασίας του πληθυσμού στην περίπτωση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών ενδείκνυται η δημιουργία ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης κρίσης με την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Η αποστολή της πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί είναι να βοηθήσει σε καταστάσεις κρίσεων λόγω καταστροφών, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η πλατφόρμα θα βασίζεται σε τεχνολογία Ελευθέρου Λογισμικού – Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα στον πυρήνα της και θα στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένης λύσης, για την υποστήριξη των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας σε έκτακτα γεγονότα και καταστάσεις κρίσεων.

Τα βασικά υποσυστήματα του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης κρίσης είναι:

  • Πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων
  • Επέκταση υπάρχουσας υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών
  • Μη επανδρωμένα πτητικά μέσα
  • Λογισμικό καταγραφής δεδομένων υπαίθρου

Με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής (υλικό και λογισμικό) όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν πρόσβαση σε μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα καθώς και στα εργαλεία για τη συνεργατική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και του εξοπλισμού.