Η GET προχώρησε στην υπογραφή νέας σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση της εφαρμογής «Αυτόματων Μετεωρολογικών Προειδοποιήσεων Παγετού» για την κάλυψη αναγκών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Η υλοποίηση αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής Αυτόματων Μετεωρολογικών προειδοποιήσεων για το φαινόμενο του Παγετού. Η εφαρμογή απευθύνεται στους αγρότες με στόχο να τους παρέχει άμεση και έγκυρη προειδοποίηση για παγετό ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα λήψης μέτρων για την προστασία της φυτικής παραγωγής.

Για την παρουσίαση των προειδοποιήσεων θα αναπτυχθεί διαδικτυακή εφαρμογή όπου σε έναν διαδραστικό χάρτη θα παρουσιάζεται η χώρα με τον διαχωρισμό των δήμων. Κάθε δήμος θα έχει το χρώμα που του αντιστοιχεί καθώς και σύμβολο για την μετεωρολογική παράμετρο του παγετού στην οποία αναφέρεται η προειδοποίηση.

Επιλέγοντας έναν δήμο θα γίνεται μεγέθυνση σε επίπεδο δήμου και θα παρουσιάζεται το πρωτογενές πεδίο με τα χρώματα (ανά pixel) των προειδοποιήσεων που αναφέρονται στο φαινόμενο του παγετού καθώς και επιπλέον γράφημα με πληροφορίες το οποίο θα δείχνει την χρονική εξέλιξη του φαινομένου με χρωματικό κώδικα.

Επιπλέον, θα υπάρχει κατάλληλο υπόβαθρο στο οποίο ο αγρότης θα μπορεί να εντοπίσει το αγροτεμάχιό του και στη συνέχεια να δει την πρόγνωση για τη συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Η λύση ολοκληρώνεται με την εφαρμογή σε κινητά (Android και iOS) με τη χρήση της οποίας οι αγρότες θα ενημερώνονται για φαινόμενα παγετού στις περιοχές που έχουν επιλέξει.