Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE.

Δύο νέοι Δήμοι, ο Δήμος Καλαμάτας και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, είναι άλλοι δύο νέοι πελάτες, οι οποίοι έδειξαν εμπιστοσύνη στην GET για την Ανάπτυξη των Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου, παρέχοντας ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εργαλείο τόσο τους εργαζόμενους στο Δήμο και τους επαγγελματίες, όσο και τους πολίτες.

Αντικείμενο αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των μέσων διαχείρισης της γεωπληροφορίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατο μέσο σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Εστιάζει στην οργάνωση κατά προτεραιότητα των υφιστάμενων γεωχωρικών πληροφοριών, την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς το κοινό (πολίτες, επαγγελματίες μηχανικοί), αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου, προκειμένου να βελτιωθούν οι εσωτερικές ροές διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων.

Στόχοι είναι:

  • ο εμπλουτισμός των ψηφιακών συστημάτων με νέο περιεχόμενο
  • η ανάπτυξη νέων εφαρμογών
  • ανάπτυξη δομών αλληλεπίδρασης με τους χρήστες
  • η παροχή εξειδικευμένου/δομημένου περιεχομένου
  • η παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες προκειμένου να ανταπεξέλθει στα αιτήματα των χρηστών για διορθωτικές/συμπληρωματικές παρεμβάσεις
  • η διεύρυνση της βάσης των εσωτερικών χρηστών των συστημάτων
  • η κοινοχρησία δεδομένων στο εσωτερικό των υπηρεσιών του Δήμου και η δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας

Η υποδομή θα υλοποιηθεί μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και με προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου, ακολουθώντας πρότυπα και κανόνες διαλειτουργικότητας (interoperability).