Το έργο IRC-HERMES βασίζεται στην πρότερη επιτυχημένη υποδομή HERMeS (Europa Nostra Award, 2015) και περιλαμβάνει την καταγραφή και ψηφιοποίηση των κτιρίων/οικισμών υψηλού πολιτισμικού ενδιαφέροντος, την αυτοματοποιημένη προτεραιοποίηση παρεμβάσεων προς τις τοπικές αρχές και την εφαρμογή κοινών γνωρισμάτων πολιτισμικής κληρονομιάς, φυσιογνωμίας και παθολογίας. Το έργο θα προσφέρει ανοικτά δεδομένα καταγραφής κτιρίων/οικισμών, ενιαίες επιτόπιες επιγραφές, εφαρμογή οδηγού/ενημέρωση προς τους επισκέπτες, καθώς και πλατφόρμα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου η GET υλοποίησε με επιτυχία τις Υπηρεσίες Ψηφιακής Αποτύπωσης 360 μοιρών (σφαίρα) σε ανάλυση 4Κ των ιστορικών κέντρων των τεσσάρων ιστορικών πόλεων του έργου: της Σάμου, της Κέρκυρας, της Οχρίδας και του Αργυρόκαστρου.

Οι εργασίες συμπεριελάμβαναν:

  • Ψηφιακή Αποτύπωση 360° (time laps) των τεσσάρων οικισμών
  • Διόρθωση σφαλμάτων και βελτίωση των γεωαναφορών της ψηφιακής αποτύπωσης
  • Καταγραφή 360° εσωτερικών χώρων πέντε κτηρίων κάθε οικισμού
  • Επεξεργασία υλικού και συρραφή εικόνων ψηφιακής αποτύπωσης οικισμών και κτηρίων (δημιουργία ενιαίων σφαιρών
  • Καταχώριση του υλικού σε διαδικτυακή χαρτογραφική πλατφόρμα GIS ανοιχτού κώδικα