Τον Ιανουάριο του 2017 η Sinergise προχώρησε με τη GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) σε συνεργασία, με τη GET να γίνεται μεταπωλητής της Sinergise. Ως μέρος αυτής της συνεργασίας, η GET, πάροχος λύσεων Γεωπληροφορικής βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα, ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ανοιχτά δεδομένα, συνεχίζει να αναπτύσσει την ιδέα της Sinergise και προσφέρει υπηρεσίες του βραβευμένου Sentinel Hub σε πελάτες στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

«Αυτός ο πρώτος χρόνος είναι μόνο η αρχή για πολλά επιτυχημένα έργα και για έρευνα. Η Sinergise αποδείχθηκε ένας πολύτιμος συνεργάτης για εμάς, για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τις κοινές δράσεις μας στην Αυστραλία. Ως νέο μέλος του ERASC και συνεργάτης της Sinergise, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ταξιδέψουμε στην αποστολή της Αυστραλίας https://www.eoa.org.au/news/2018/2/8/breaking-news-earsc-delegation-to-australia-from-5th-to-9th-march-2018 και να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις διαδικτύωσης, συναντήσεις και επικοινωνιακές δράσεις με εταιρείες τηλεπισκόπησης, επενδυτές και πελάτες συμβάλλοντας στη συνεργασία Αυστραλίας – Ε.Ε, ως επίσημος συνεργάτης της Sinergise» αναφέρει ο Κος Γαβριήλ Μαυρέλλης, Γενικός Διευθυντής της GET.

Ο επιτυχημένος συνδυασμός της GET και της Sinergise, δηλαδή ικανότητες στην ανάπτυξη λογισμικού και γνώσεις domain μαζί με διαδικτυακές υπηρεσίες δορυφορικών εικόνων για την ενσωμάτωση ανοιχτών δεδομένων Παρατήρησης Γης, κάνει εφικτή την παροχή προστιθέμενης αξίας στους πελάτες/ενδιαφερόμενους οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από μια προσαρμοσμένη σε αυτούς προσέγγιση και νέες λύσεις Παρατήρησης Γης σε διάφορους τομείς. Κάποιες από τις επιτυχημένες περιπτώσεις, αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, στον τομέα της δημόσια διακυβέρνησης αλλά και στον ιδιωτικό τομέα είναι:

  • Υποστηρίζοντας το Δήμο Θεσσαλονίκης στην προσπάθεια του για αναβάθμιση των υποδομών του, η GET σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου, αναβαθμίζει την υπάρχουσα Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών έτσι ώστε να παρέχεται στον τελικό χρήση (εσωτερικοί χρήστες της εν λόγω διεύθυνσης, πολίτες, χρήστες άλλων διευθύνσεων του Δήμου) προηγμένες υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης του συστήματος Copernicus σε σχεδόν πραγματικό χρόνο μέσω προτυποποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών, ενσωματώνοντας την τεχνολογία Sentinel Hub της Sinergise στο διαδικτυακό περιβάλλον του GET SDI Portal. Η εν λόγω λύση παρέχει πρόσβαση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel-2 & 3 (OLCI) μέσω προτυποποιημένων, μέσω των OGC προτύπων, διαδικτυακών υπηρεσιών WMS / WMTS, WCS, και WFS, για να δώσει στον τελικό χρήστη (εσωτερικοί χρήστες της εν λόγω διεύθυνσης, πολίτες, χρήστες άλλων διευθύνσεων του Δήμου), προηγμένες υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης του συστήματος Copernicus. Η υπηρεσία, τεχνολογικά, χαρακτηρίζεται από τα εξής: Ανοιχτή αρχιτεκτονική και πρόσβαση σε διεπαφή API για να είναι εφικτή η πλήρης αξιοποίηση, υψηλή διαθεσιμότητα, μείωση των αναγκών για επεξεργαστική ισχύ και χώρο αποθήκευσης, επεκτασιμότητα με εύκολη δημιουργία νέων πολύ-φασματικών προϊόντων.
  • Ανάπτυξη Γεωπύλης για το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη απεικόνιση θαλάσσιων γεωφυσικών παραμέτρων. Το λογισμικό της διαδικτυακής Πύλης, το GET SDI Portal, ειδικά διαμορφωμένο για να υποστηρίζει προηγμένες υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, για δορυφορικά δεδομένα Copernicus μέσω προτυποποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών, ενσωματώθηκε στην εφαρμογή  GETOpenData.
  • Το ερευνητικό έργο «Shallow Water Aquatic Monitoring using Acoustic Sensors and Satellite Images (AMOS)» στο πλαίσιο της δράσης “NEPTUNE: New Cross Sectoral Value Chains Creation across Europe Facilitated By Clusters for SMEs’ Innovation in Blue Growth” που λαμβάνει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 (No. Of grant agreement: 691554), στη δράση εκ μέρους της Ελλάδας συμμετέχει το Η πρόταση της GET υποβλήθηκε σε συνεργασία με τη Γαλλική εταιρεία Semantic-TS και αφορά στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (βαθυμετρία και κατηγοριοποίηση θαλασσίων οικοσυστημάτων πυθμένα, καταγραφή του αλιευτικού δυναμικού) των παράκτιων υδάτων. Το σύστημα θα βασίζεται στην τεχνολογία ακουστικής παρακολούθησης / καταγραφής της Semantic-TS που στα πλαίσια του έργου, θα προσαρμοστεί σε σύστημα USV, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα εύκολης συλλογής δεδομένων ακόμα και σε πολύ ρηχά νερά. Τα δεδομένα θα ενσωματώνονται στην καινοτόμα πλατφόρμα διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων της GET όπου επιπρόσθετα θα διατίθενται και ανοικτά δορυφορικά δεδομένα Sentinel ή άλλα ελεύθερα δεδομένα παρακολούθησης της γης όπως τα δεδομένα του αποθετηρίου Copernicus, μέσω του GETOpenData.
  • Ανάπτυξη εφαρμογής Γεωργίας, για την Ελληνική εταιρεία Farmacon (farmacon.gr), βασισμένη σε προηγμένες υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης δορυφορικών δεδομένων μέσω προτυποποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών ενσωματωμένες στο GETOpenData.

Συναντήστε μας στις 5 Μαρτίου στο Μπρίσμπεϊν, 6 και 7 Μαρτίου στην Καμπέρα και 8 Μαρτίου στο Σίδνεϋ. Σε περίπτωση που συμμετέχετε στην εκδήλωση  “What on Earth Colloquium” [https://whatonearth.co.nz/] στο Wellington, στη Νέα Ζηλανδία την ίδια περίοδο, βρείτε λίγο χρόνο να μιλήσετε με τον CEO της Sinergise, Grega Milcinski.

Ο CEO της GET, Γαβριήλ Μαυρέλλης, θα βρίσκεται στη Μελβούρνη και θα είναι διαθέσιμος για συναντήσεις από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου, μετά τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις CRCSI, με στόχο τη συνεργασία σε τομείς ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και στους τομείς της Γεωπληροφορικής, της Παρατήρησης Γης, των Ανοιχτών δεδομένων και του Περιβάλλοντος.