Τον Φεβρουάριο ’21 συμπληρώσαμε 15 χρόνια λειτουργίας της GEΤ έχοντας υλοποιήσει πλέον των 430 έργων ΓεωΠληροφορικής.

Όλη αυτή την περίοδο υπηρετήσαμε συστηματικά την αποστολή μας που είναι η «Μεγιστοποίηση της αξίας της Χωρικής Πληροφορίας». Επιδιώκουμε σε κάθε οργανισμό που συνεργαζόμαστε να δημιουργήσουμε κοινή επιχειρησιακή εικόνα μέσω της κεντρικής διαχείρισης της χωρικής πληροφορίας.  Οι πελάτες μας, που ήταν συνοδοιπόροι στην πορεία μας αυτή, είναι σε θέση να καινοτομούν και να παρέχουν, σύγχρονες ανοικτά  προσβάσιμες διαφανείς ηλεκτρονικές γεωχωρικές υπηρεσίες, που είναι δια λειτουργικές, αξιόπιστες και ασφαλείς.

Από το 2010 και μετά, οι λύσεις που αναπτύσσουμε και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα, συμβάλλοντας στο διαμοιρασμό της γνώσης και την μείωση του κόστους κτήσης. Στο χρονικό αυτό διάστημα, υπήρξαν σημαντικά ορόσημα που συνέβαλλαν αποφασιστικά στην εξελικτική μας πορεία.

Μερικά από αυτά είναι:

  • Η υλοποίηση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) της ΡΑΕ, η οποία αποτελεί έως και σήμερα εμβληματικό έργο της Δημόσιας Διοίκησης, στον τομέα της ανοικτής διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων, διαμέσου πιστοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, βάσει των διαδικασιών που προδιαγράφει η οδηγία Inspire.
  • Το ερευνητικό έργο Publica Mundi, το οποίο αποτέλεσε τη γνωσιακή βάση αναφοράς του έργου https://geodata.gov.gr/. Το έργο αυτό τεκμηρίωσε την αξία που θα είχε η δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.
  • Η Υλοποίηση ΥΓΕΠ για τη διαχείριση Πολεοδομικών δεδομένων στους Δήμους Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Χαλανδρίου, απέδειξε την αξία που έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε κλίμακα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στους Δήμους αυτούς έχουμε πλέον των 1’000 μοναδικών επισκεπτών μηνιαίως. Οι επαγγελματίες αξιοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί για θέαση και τηλεφόρτωση δεδομένων και δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται τα γραφεία των Δήμων. Παρόμοιες εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί από την GET σε 30 περίπου Δήμους.
  • H αξιοποίηση μέσω δυναμικής πρόσβασης σύγχρονων Δεδομένων Παρατήρησης Γης συνέβαλλε στη διεύρυνση των λύσεων που αναπτύσσουμε σε τομείς οι οποίοι σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την γαλάζια οικονομία καθώς και την πολιτική προστασία.
  • Η ενασχόληση μας με σημαντικά ερευνητικά έργα που σχετίζονται με τον συμμετοχικό σχεδιασμό και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς προσέδωσαν νέες προοπτικές στις λύσεις που παρέχουμε όσον αφορά το σύγχρονο αστικό χωρικό σχεδιασμό και τις τεχνοκρατικές προτεραιότητες που πρέπει να τίθενται.
  • Η επιτυχημένη υλοποίηση έργων στο εξωτερικό (ΗΒ, Γερμανία, Ισραήλ, Γκάνα, Κύπρος, Εκουαδόρ) επιβεβαίωσε τη δυναμική και την αξία των λύσεων μας σε παγκόσμια κλίμακα.
  • Η αποτελεσματική πρόσβαση σε απομακρυσμένες υποδομές φιλοξενίας δεδομένων και εφαρμογών προσέδωσε νέες δυνατότητες όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των λύσεων μας.

Σήμερα αναγνωριζόμαστε στην Ελληνική αγορά ως ο καλύτερος πάροχος λύσεων Γεωπληροφορικής που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, ανοικτό/ελεύθερο λογισμικό, ανοικτά δεδομένα και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνίας και το διαμοιρασμό της γνώσης. Δεν αρκούμαστε σε αυτό. Μέσα στο  2021, χρονιά που γιορτάζουμε τα 15 έτη από την ίδρυση μας,  θα προσφέρουμε  στην Ελληνική αγορά νέες καινοτόμες λύσεις οι οποίες θα απευθύνονται σε υπάρχουσες και νέες αγορές.

Ευχαριστούμε όλα τα στελέχη μας που συνέβαλλαν αποφασιστικά να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα.

Για την Geospatial Enabling Technologies,
Γαβριήλ Μαυρέλλης / CEO