Η GET ανέπτυξε την εφαρμογή προειδοποιήσεων παγετού για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, η οποία έχει στόχο να περιορίσει τόσο την καταστροφή  στη φυτική παραγωγή της χώρας όσο και την επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ  αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο cloud του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα ακολουθήσει η ανάπτυξη εφαρμογής για λειτουργία σε κινητό.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται στον παραγωγό η έγκαιρη και έγκυρη προειδοποίηση που χρειάζεται ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας πριν και μετά τον παγετό. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνουν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις με email για πιθανό παγετό στις περιοχές που τους ενδιαφέρουν.

Η πρόγνωση βασίζεται σε μετεωρολογικές προγνώσεις από το Ευρωπαϊκό Μετεωρολογικό κέντρο, που είναι το καλύτερο παγκοσμίως, που λαμβάνονται μέσω της ΕΜΥ. Από τα δεδομένα αυτά παράγονται αυτοματοποιημένα οι προειδοποιήσεις του παγετού. Τα δεδομένα διαχειρίζονται από ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα που δίνει τη δυνατότητα παρουσίασής τους με τη μορφή διαδραστικών χαρτών ή χρονοσειρών. Η χρονική και η χωρική ανάλυση της εφαρμογής καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των φαινομένων ανά ώρα, ενώ ο χρήστης / γεωργός μπορεί να εστιάσει και να λάβει πληροφορία ακριβώς στο σημείο που τον ενδιαφέρει.