Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έγιναν παρουσιάσεις 2 καινοτόμων έργων που υλοποιούνται από την GET και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα έργα υλοποιούνται για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγρινίου αντίστοιχα.

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε  την λειτουργία της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών «GIS Crete» (http://gis.crete.gov.gr ). Στόχος η συγκέντρωση και οργάνωση της γεωπληροφορίας, σε μια ενιαία σύγχρονη υποδομή.

Στην εφαρμογή, υπάρχει σύστημα παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση ανοιχτών δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου, του Ευρωπαϊκού αποθετηρίου Παρατήρησης της Γης “Copernicus”: https://lnkd.in/eegSGbW

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, κος Γιώργος Παπαναστασίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, παρουσίασε τη λειτουργία του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου του Δήμου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ). Το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο του Δήμου Αγρινίου εντάσσεται στην «Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Αγρινίου 2019-2024» και στις βασικές «Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020», και περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου, για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε θέματα που αφορούν την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, με παράλληλη διάχυση της πληροφόρησης στο κοινό για την ενίσχυση της γνώσης και της συμμετοχής στην δημόσια ζωή και στην πολιτική διαδικασία.

Το έργο προβλέπει μεταξύ άλλων δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης  δηλαδή μιας πλατφόρμας παροχής ανοικτών δεδομένων ποιότητας του αέρα με χρήση σύγχρονων αισθητήρων. Τα δεδομένα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις όποιες μελλοντικές δράσεις με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων στις περιπτώσεις που προβλέπονται επίπεδα ρύπανσης που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον γενικό πληθυσμό ή ευαίσθητες ομάδες.

Το έργο περιλαμβάνει Σύστημα Παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου σε συνδυασμό και με τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης και Σύστημα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων με την λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.

Επιπλέον, προβλέπεται η χρήση Πλατφόρμας επικοινωνίας και συμμετοχικού χωρικού σχεδιασμού με την οποία οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να αξιοποιούν στοιχεία που αφορούν το σχεδιασμό των έργων της πόλης ζητώντας από τους πολίτες να συμμετέχουν και να διαμορφώσουν συλλογικά τα χαρακτηριστικά των έργων και των παρεμβάσεων.

Τέλος, το έργο προβλέπει Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης με τη χρήση ποσοτικών δεικτών (KPI’s) και Πύλη ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων, μελετών και στοιχείων.

Copyright © 2021 Geospatial Enabling Technologies, All rights reserved