Η GET συμμετέχει, ως υπεργολάβος της εταιρείας «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ», στην υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση και Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Της Θεσσαλονίκης».  Στο πλαίσιο του Κυρίως Έργου η GET θα παρέχει υπηρεσίες που αφορούν μέρος του Τμήματος Ε, ήτοι στο σχεδιασμός της εφαρμογής Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος, όπως εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση του προσφερόμενου λογισμικού της πλατφόρμας, της Γεωπύλης και τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα η GET έχει αναλάβει να παραδώσει:

  • Λογισμικό Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων Ανοιχτού Κώδικα
  • Λογισμικό GIS Server ανοιχτού κώδικα
  • Λογισμικό Πλατφόρμας Διάχυσης Γεωχωρικών Δεδομένων – webGIS ανοιχτού κώδικα
  • Λογισμικό GIS ανοιχτού κώδικα

Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κα. Βούλα Πατουλίδου, δήλωσε για το έργο: “Αναβαθμίζουμε τους υφιστάμενους σταθμούς ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και ενισχύουμε το δίκτυο μας με την επαναλειτουργία του σταθμού στην Καλαμαριά και την εγκατάσταση δύο νέων σταθμών στη Σταυρούπολη (Δήμος Παύλου Μελά) και στο Δήμο Θεσσαλονίκης στο νέο κτίριο Περιφέρειας για την αδιάλειπτη και αξιόπιστη καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και τη λήψη μέτρων όταν απαιτείται, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.”